Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawa człowieka, prawo konstytucyjne

Tematyka: Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawo konstytucyjne i prawa człowieka wobec aktualnych wydarzeń

niedziela, 4 marca 2012

Wydarzenie: panel "Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych - model ustrojowy i praktyka"

W poniedziałek na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja "Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych - model ustrojowy i praktyka", organizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Zakład Praw Człowieka WPiA UW.


Źródło: http://bit.ly/z4t9jN
5 marca, w godz. 16 - 20, Collegium Iuridicum II, sala A3, ul. Lipowa 4, Warszawa

"Program konferencji:

16.00 – 16.15 Oficjalne otwarcie konferencji

Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

16.15 – 18.00 PANEL I - Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy

Moderator: dr hab. Maria Rogacka – Rzewnicka, profesor nadzwyczajny w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW

dr Michał Królikowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW

Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

adwokat Andrzej Michałowski, były p.o. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

dr Adam Bodnar, Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW

Dyskusja

18.00 – 18.15 Przerwa na kawę

18.15 – 19.45 PANEL II - Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – praktyka

Moderator: Maria Ejchart, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

SSN Wiesław Kozielewicz, Przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego

adwokat Wojciech Marchwicki, Komisja Etyki Zawodowej Naczelnej Rady Adwokackiej, współautor książki „Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo.”

dr Paweł Skuczyński, adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, redaktor naczelny portalu www.etykaprawnicza.pl

Piotr Jóźwiak – doktorant na WPiA UAM w Poznaniu, specjalista w dziedzinie postępowań dyscyplinarnych

Dyskusja

19.45 – 20.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW
Konferencja finansowana przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VI”."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie zgodnie z informacjami podanymi przez organizatorów możliwy jest m.in. udział w publikacji pokonferencyjnej: "Szanowni Państwo, planujemy wydać publikację pokonferencyjną. Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić swoje stanowiska / interwencje na piśmie, proszę je nadsyłać przed lub zaraz po konferencji. Wtedy będziemy mogli je opublikować. Takie stanowiska mogą być rozwinięciem tez z dyskusji, ale też zupełnie niezależnymi tekstami związanymi z tematem konferencji."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydarzenie na FB dostępne jest tutaj, a program konferencji dostępny jest również tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz