Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawa człowieka, prawo konstytucyjne

Tematyka: Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawo konstytucyjne i prawa człowieka wobec aktualnych wydarzeń

niedziela, 4 grudnia 2011

Modlitwa w szkole? Kazus Muzułmanina w Berlinie

W środę zapadł bardzo ciekawy wyrok Federalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht) w sprawie Gimnazjalisty Yunusa M., który upomniał się o możliwość modlenia się w czasie zajęć szkolnych. Sąd w Lipsku był trzecią instancją w sprawie, która prawomocnie zakończyła postępowanie. Sprawa może mieć jednak zupełnie inny finał.

                                                                                         winnond / http://bit.ly/stlaCV  
Konflikt rozgorzał  na tle odmawiania modlitwy w czasie pobytu w szkole, co nie zawsze mogło współgrać z planem zajęć. 
W październiku 2007 r. 14-nastoletni wówczas Yunusa M., wraz z kilkoma innymi uczniami, rozciągnął kurtkę na szkolnej podłodze, by móc na niej uklęknąć i pokłonić się w kierunku Mekki [co w komunikacie prasowym Sądu zostało opisane jako: wykonywanie wymaganych przez rytuał Islamu ruchów ciała połączonych z deklamacją określonego tekstu]. Dyrektor szkoły jeszcze tego samego dniu wskazała uczniom, iż wykonywanie modlitwy na terenie szkoły jest zakazane. W piśmie z tego samego dnia rodzice uczniów zostali również poinformowani, iż uzewnętrznianie religii na terenie szkoły nie jest dozwolone.

Od zarządzenia dyrektora uczeń odwołał się do sądu administracyjnego I instancji (Landesverwaltungsgericht). Uczeń powołał się na naruszenie wolności religii, co zostało przez sąd za przesądzające. Szkoła musiała przeznaczyć jedno z pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenie modlitewne. Od takiego rozstrzygnięcia odwołała się z kolei odpowiedzialna za edukację administracja landu Berlin. Sąd II instancji (Oberverwaltungsgericht) uznał, iż racje leży po stronie szkoły, która zabraniając modlitwy kierowała się wyłącznie ochroną możliwości prowadzenia zajęć. Z kolei po tym  wyroku Yunus M. modlił się poza budynkiem szkoły lub w szatni w hali sportowej.

Bundesverwaltungsgericht, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego w Niemczech, orzekł, iż szkoła Yunusa M. może zakazać w regulaminie porządkowym przeprowadzania tradycyjnej muzułmańskiej modlitwy w południe. Sąd stwierdził, iż uczeń może uzewnętrzniać swoją religii poprzez modlitwę w szkole poza godzinami zajęć lekcyjnych, co jest prawem podstawowym. Może ono doznać ograniczeń wtedy, gdy zakłóca ono funkcjonowanie szkoły, a  przebieg zajęć nie może być zagwarantowany. Jednocześnie nakłada to na szkoły obowiązki, gdyż zakazywanie modlitwy ma być wyłącznie ostatecznym środkiem z szeregu innych rozważanych wcześniej.

Sąd z jednej strony przyznał rację dyrektor szkoły, która od początku podkreślała, iż 90% uczniów jej szkoły ma imigranckie pokolenie. W szkole dochodziło do konfliktów motywowanych na tle religijnym. Tylko, że zdaniem Sądu takie konflikty muszą być rozstrzygane środkami pedagogicznymi. Jednocześnie Sąd w Lipsku nie poszedł tak daleko jak tego domagała się administracja i nie uniemożliwił tworzenia pomieszczeń specjalnie przeznaczonych do modlitwy. Wręcz przeciwnie: pomieszczenia do modlitwy szkoły powinny oddawać w miarę dysponowanych pomieszczeń.  

Skutki wyroku: orzeczenie zapadło wyłącznie w tej sprawie, to jednak będzie wiązało wszystkich sędziów sądów administracyjnych.

Czy będzie ciąg dalszy?
Przed zainteresowanym pozostaje obecnie decyzja o dalszym skierowaniu sprawy do Bundesverfassungsgericht w Karlsruhe, a następnie ewentualnie do Trybunału w Strasburgu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie Sądu: http://bit.ly/ziJ2df

Link do informacji prasowej Sądu: http://bit.ly/tvxRAf

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz