Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawa człowieka, prawo konstytucyjne

Tematyka: Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawo konstytucyjne i prawa człowieka wobec aktualnych wydarzeń

niedziela, 11 grudnia 2011

PETA p-ko Niemcom, wolność słowa w kampaniach społecznych (komunikacja sprawy)


Znana ze swych niezwykle medialnych kampanii społecznych, PETA, czyli People for the Ethical Treatment of Animals, "utknęła" w Niemczech. 

Po, przynajmniej medialnym, sukcesie kampanii "The Holocaust on your plate" w USA, organizacja próbowała przeprowadzić ją również w Europie. Sednem akcji było zestawianie zdjęć więźniów obozów koncentracyjnych ze zdjęciami zwierząt z przemysłowego chowu. Do tego część zdjęć została opatrzona   podpisami zestawiającymi dane na temat Holokaustu ze współczesnym traktowaniem zwierząt, np.:
Pomiędzy 1938 a 1945 rokiem 12 milionów istnień ludzkich zostało zgładzonych / zabitych w Holokauście. Tyle samo zwierząt jest 
co godzinę zabijanych w Europie dla ludzkiej konsumpcji.
Najmniej drastyczne ze wszystkich zdjęć prezentuje się następująco:

                                                                                                                                        Źródło: http://bit.ly/szdT2V
Wszystkie zdjęcia są, jak to w Internecie, łatwe do odnalezienia.


Jeszcze w marcu 2004 r. do sądu w Berlinie wpłynął wniosek o wydanie zakazu publikacji kontrowersyjnych siedmiu plakatów. Wnioskodawcami byli P.S., C.K. i S.K., przewodniczący i dwóch w-ce przewodniczących Centralnej Rady Żydów w Niemczech, którzy ocaleli z Holokaustu, w którym C.K. utraciła rodzinę. We wniosku wskazano, iż reklamy były obraźliwe i naruszały godność ludzką wnioskodawców, jak i zmarłych członków rodziny C.K. 

Zakaz publikacji został wydany, a po miesiącu potwierdzony wyrokiem sądu I instancji. Decyzja została również podtrzymana przez sąd II instancji. Również skarga konstytucyjna stowarzyszenia została oddalona, gdyż Bundesverfassungsgericht uznał argumentację sądów I i II instancji za poprawną, bez potrzeby orzekania czy kampania naruszała godność ludzką.

PETA w skardze do ETPCz podniosła m.in. następujące zarzuty:
- sądowe zakazy publikacji stanowiły naruszenie wolności ekspresji skarżącego gwarantowanej przez art. 10 EKPCz;
- naruszenie art. 14 EKPCz poprzez stygmatyzację skarżącej organizacji jako antysemickiej.

Znaczenie sprawy
Skarga 43481/09 wniesiona 12 sierpnia 2009 r. ma szansę wyznaczyć granice dla kampanii społecznych. Choć w USA kampania obyła się bez sądowych zakazów publikacji, to PETA wycofała się z niej przepraszając za jej treść. W omawianej sprawie determinacja organizacja jest większa, i też kontekst geograficzno-historyczny jest zupełnie odmienny.

Wyrok, który może zapaść w sprawie PETA DEUTSCHLAND against Germany, może stanowić ciekawe ukazanie funkcjonowanie wolności słowa. Jak daleko można sięgnąć by skutecznie "przebić się" z kampanią społeczną?

Ponieważ Trybunał w komunikacji sprawy zwraca się o wskazanie różnic w sprawie przedstawionej a wyrokiem austriackiego Sądu Najwyższego z 2006 r. dotyczącego również PETA, to postaram się już niedługo uzupełnić post o wnioskowane przez ETPCz informacje:
- wyrok austriackiego SN z 12.10.2006
Dalsze linki:
- komentarz na blogu PETA:
http://www.peta.org/b/thepetafiles/archive/tags/holocaust+on+your+plate/default.aspx

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz